وبلاگ رسمي سئوشو
برگزيده اي از برترين مطالب

حسابرسي چيست

حسابرسي فرايندي است كه طي آن كليه صورتهاي مالي و عمليات مالي يك شركت يا موسسه و يا هر سازماني با توجه به استانداردهاي تعريف شده و قانوني ، مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و در صورت هرگونه مغايرت در نقص مدارك و يا نوع عملكرد ، آن مورد گزارش داده شده و راهكاري براي آن در نظر گرفته مي شود.

شركت حسابرسي محاسبان بر اين اميد است كه با استفاده از تجربيات كاركنان  مجرب خود در زمينه تامين نيازهاي مشتريان در مورد به روز رساني اطلاعات حسابداري و حسابرسي و همچنين با استفاده از متدهاي روز دنيا در زمينه حسابداري ، حسابرسي ، مالي و مالياتي سبكي نو از خدمات رساني به مشتريان خود ارائه نمايد . پرسنل موسسه حسابرسي محاسبان با تجربيات بسيار در زمينه حسابداري ، حسابرسي ، مديريت مالي و ارائه گزارشات ، تهيه و تنظيم اظهارنامه ، تنظيم قرارداد حسابرسي و كليه امور مالي و مالياتي آماده خدمت رساني به كارفرمايان گرامي مي باشند.

 

خدمات حسابرسي

داوري مالي

• اخذ كد اقتصادي

• بازرسي قانوني

خدمات حسابداري

• كدگزاري حساب ها

مشاوره مديريت مالي

• نظارت بر امور تصفيه

• تهيه گزارش حسابرسي

• تهيه قرارداد حسابرسي

• تهيه تنظيم انواع اظهارنامه

• بررسي اجمالي صورت هاي مالي

ارزيابي سهام و سهم الشركه

• خدمات مالي و حسابداري و مالياتي

• طراحي و پياده سازي سيستم مالي

• خدمات در زمينه انواع حسابرسي

 حسابرسي داخلي

حسابرسي رعايتي

حسابرسي قانوني

 حسابرسي مالياتي

حسابرسي عملياتي

 حسابرسي صورتهاي مالي

حسابرسي ويژه و اجراي روشهاي توافقي

• عمليات حسابرسي تامين اجتماعي

• حسابرسي و مشاوره مالي و مالياتي

• خدمات ارجايي توسط دادگاهها و مراجع قضايي در چاچوب موارد بالا

• حسابرسي جهت اخذ وام بانكي و ارائه به سازمان امور مالياتي و موسسات و ديگر ارگانهاي دولتي

حسابرسي دفاتر قانوني و مشاوره در زمينه تحرير و تنظيم دفاتر قانوني جهت جلوگيري از رد دفاتر

• ساير موراد اعلام شده و تاييد شده توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

در زير به شرح برخي خدمات موسسه حسابرسي محاسبان مي پردازيم.

 

حسابرسي صورتهاي مالي

حسابرسي صورتهاي مالي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه به دو صورت انجام مي شود :

حسابرسي داخلي

حسابرسي خارجي

 

تفاوت حسابرسي داخلي و حسابرسي خارجي

حسابرسي داخلي توسط حسابرسان داخلي خود سازمان يا شركت صورت مي گيرد و هدف از حسابرسي داخلي گزارش دهي به مديران ارشد شركت و همينطور براي جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي  و اجرا برنامه ريزي هاي مالي است و نتايج آن فقط داخل سازمان است . حسابرس داخلي بايد به كليه اسناد و مدارك داخل سازمان دسترسي داشته تا بتواند ، نتيجه بررسي و ارزيابي خود را در قالب گزارش ارائه نمايد.

حسابرسي خارجي توسط كارشناساني خارج از سازمان كه به وسيله موسسات خدمات حسابرسي و مالي مورد تاييد سازمان حسابرسي  انتخاب مي شود ، انجام شده و به ارگانهاي مربوطه، سهام داران و هيأت مديره گزارش داده مي شود. حسابرسي مستقل يك ضرورت قانوني است و بايد سالي يك مرتبه توسط سازمان انجام شود و نتايج بررسي عمليات و فعاليت ها به سازمان حسابرسي و ديگر ارگانهاي دولتي مرتبط  اعلام شود .

بنابراين در حسابرسي داخلي پس از بررسي صورتهاي مالي گزارش دهي به مديريت داخل شركت صورت مي گيرد اما درحسابرسي خارجي پس از بررسي صورتهاي مالي ، اعلام نظر و گزارش دهي به افراد و ارگانهاي خارج از سازمان  انجام مي شود. بررسي صورتهاي مالي توسط حسابرسان خارجي شامل مواردي چون رسيدگي ، تاييد وجوه ، ارزشيابي ، كامل بودن ، چگونگي ارائه و افشا اهداف حسابرسي موجود در صورت هاي مالي است.

موسسه حسابرسي محاسبان با بهره مندي از دانش يك تيم حرفه اي و آگاه به مسائل حسابرسي ، حسابداري ، مالي و مالياتي  و ... كليه خدمات حسابرسي ،خدمات حسابرسي داخلي و حسابرسي خارجي را با توجه به استانداردهاي حسابرسي و حسابداري براي مشتريان انجام مي دهد و با اين عملكرد به صورتهاي مالي اعتبار و ارزش مي بخشد. در اصل اين اعتبار دهي بعد از رسيدگي و بررسي كليه اسناد و مدارك و وجود تطابق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي بوجود مي آيد.اين ارزش بخشيدن و اعتبار دهي به صورتهاي مالي از اهميت بسياري برخوردار است به دليل اينكه كليه ذينفعان و استفاده كنندگان اهدافشان را با اطمينان در اين صورت هاي مالي پيگيري مي كنند.

صورتهاي مالي طي زمانهاي مشخصي بايد مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته و  بايد افرادي كه اين وظيفه مهم را بر عهده مي گيرند ، داراي تسلط كافي بر استانداردهاي حسابرسي باشند تا بتوانند صورتهاي مالي را با اين استانداردهاي پذيرفته شده انطباق دهند. موسسه حسابرسي محاسبان با به كار گرفتن افرادي متخصص در اين زمينه با بررسي صورتهاي مالي شركت شما ، براحتي نواقص و مواردي كه با استانداردهاي مورد قبول انطباق ندارند را تشخيص داده و قبل از بررسي و رسيدگي حسابرسي مستقل به شما در رفع آنها ياري مينمايند.

 

مشاوره حسابرسي مالياتي

ماليات يكي از مهمترين منابع مالي دولت مي باشد و تمامي موسسات و شركت ها با توجه به كسب و كارشان و نوع فعاليتي كه دارند موظف به پرداخت ماليات تعيين شده مي باشند . اين پرداخت ها به منظور ماليات بايد در اسناد و مدارك معتبر ثبت و نگهداري شود كه اين مدارك و اسناد در حسابرسي مالياتي مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد . در حسابرسي مالياتي ، يك حسابرس بايد ميزان ماليات متعلق به آن سازمان يا موسسه را بداند و همينطور بر اسناد مورد نياز در حسابرسي مالياتي آگاه باشد. در حسابرسي مالياتي بايد اطلاعات درست ، به موقع  و قابل بررسي باشد و عواقب دير كرد و عدم پرداخت ماليات ها كاهش يابد كه همه اين موارد به حسابرس دقيق و آگاه به مسائل مالي و مالياتي نياز دارد.

يكي از مهمترين حسابرسي ها ، حسابرسي عملياتي مي باشد كه در اين حسابرسي كارايي ، اثربخشي و صرفه اقتصادي تمامي عمليات سازمان  مورد بررسي قرار مي گيرد و اين كار توسط افرادي صورت مي پذيرد كه داراي صلاحيت اين كار باشند . اين نوع حسابرسي بايستي در كمال دقت و تخصص صورت پذيرد تا مديران از طريق نتايج حاصل از اين نوع حسابرسي بتوانند تصميمات در زمينه فعاليت ها را اتخاذ كرده و استراتژي هاي مالي خود را تعيين نمايند.

چنانچه سازمان يا موسسه شما نياز به برنامه ريزي و حسابرسي موشكافانه جهت تصميم گيري در زمينه مالي و مديريتي دارد با موسسه حسابرسي محاسبان در تماس بوده و از مشاوره حسابرسي عملياتي ،مشاوره مالي رايگان ،مشاوره مالياتي رايگان و ... اين شركت بهره بگيريد. شما مي توانيد با اطمينان خاطر با استفاده از پيشنهادات و راهنمايي هاي مشاوران ما در زمينه هاي مختلف حسابرسي ، مالي ، مالياتي و ... به اهدافتان دست يافته و به سمت موفقيت حركت كنيد.

 

آيا نياز به وام و تسهيلات بانكي داريد

اگر سازمان يا موسسه شما نياز به دريافت وام بانكي و يا تسهيلات بانكي دارد و چنانچه از راههاي مختلفي اقدام نموده و به دليل وجود نقص در اسناد و مدارك  و يا رعايت نكردن اصول تهيه مدارك و يا هر دليل ديگري موفق به دريافت وام و تسهيلات بانكي نشده است با مشاوران حسابرسي و يا مشاوران مالي و مالياتي موسسه حسابرسي محاسبان تماس حاصل فرماييد تا با بهره گيري از تخصص مديران و مشاوران مجرب ما ، موفق به دريافت وام و تسهيلات بانكي شويد.

بر اساس بخشنامه هاي بانكي چنانچه نتايج به دست آمده از حسابرسي صورت هاي مالي و فعاليت هاي مالي يك موسسه يا شركت ، مورد پذيرش  و تاييد سازمان حسابرسي باشد ، صاحبان مشاغل ، موسسات ، شركتها  مي توانند با ارائه درخواست وام  و تسهيلات از بانك به همراه تمامي اسناد و مدارك به صورت كامل و بدون نقص ، وام و تسهيلات بانكي دريافت كنند.

چگونه ميتوان وام و تسهيلات بانكي دريافت كرد

تهيه، جمع آوري و ارائه اسناد و مدارك حاصل از بررسي صورت هاي مالي به سادگي صورت نمي پذيرد. شايان ذكر است كه اين كار بايد توسط افرادي مجرب و آگاه به جزييات و الزامات بانك ها باشد تا در هنگام درخواست مدارك توسط بانكها ، نقص و كاستي نداشته باشد و براحتي بتوان با ارائه آنها وام و تسهيلات بانكي دريافت نمود.

شركت حسابرسي محاسبان با استفاده از اساتيد مجرب و دانشگاهي و متخصصيني فعال و آگاه به مسائل روز مالي ، مالياتي و حسابرسي ميتواند به وسيله  حسابرسي دقيق ، تهيه و تنظيم اسناد و مدارك حسابرسي ،رفع نواقص آنها و در نهايت ارائه اين اسناد و مدارك به بانكها ، روند دريافت وام و تسهيلات بانكي را براي شما تسهيل نمايد. چنانچه نياز به حسابرسي جهت اخذ وام و تسهيلات بانكي ، مشاوره مالي رايگان ، مشاوره مالياتي رايگان ، مشاوره مالياتي آنلاين ، مشاوره مالي تلفني داريد به صفحه تماس با ما در سايت موسسه حسابرسي محاسبان مراجعه نموده و از خدمات حسابرسي ، خدمات مالي ،  خدمات مالياتي رايگان و ... استفاده نماييد.

درصورتي كه نياز به دريافت اطلاعات بيشتر (در زمينه  حسابرسي بيمه ،بيمه بيكاري ، انواع حسابرسي ، معافيت هاي مالياتي ، مشمولين ماليات ، ميزان ماليات بر درآمد ، ماليات بر ارث ، ماليات بر حقوق ، ماليات بر ارزش افزوده) داريد و يا براي استخدام ( در رشته هاي مرتبط با حسابداري ، حسابرسي و مديريت ) مشاوره مي خواهيد ، با مشاورين ما در تماس باشيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۲:۲۳ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

حسابرسي

حسابرسي درواقع شاخه اي از علوم حسابداري و حسابرسي است. تمامي شركتها و موسسات مكلف هستند بصورت سالانه صورتهاي مالي خود را به همراه گزارش حسابرس مستقل در اختيار عموم قرار دهند كه اين صورت هاي مالي داراي ويژگي هاي  خاصي است ازجمله اينكه اين صورت هاي مالي بايد بگونه اي باشد كه حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان موسسه يا شركت اظهارنظر كند و گزارش حسابرسي را آماده كند.حسابرسي داراي انواع مختلفي است كه در زير به شرح انواع حسابرسي ميپردازيم.

 

حسابرسي صورتهاي مالي

تعريف صورت هاي مالي

صورت هاي مالي عبارت است از اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندي شده در طي يك دوره مالي مشخص درباره وضعيت و عملكرد يك واحد ، موسسه و يا شركت بر اساس استانداردهاي تعيين شده و منطبق با اصول حسابداري . بصورتي كه بتوان با بررسي آنها ، درمورد روند كار و فعاليت موسسه يا شركت در آينده تصميم گيري كرد. صورت هاي مالي درواقع انعكاس اطلاعات مالي مهم و پركاربرد و ميزان دارايي ها و بدهي هاي شركت مي باشد.

مهمترين عوامل سنجش وضعيت مالي و سود دهي شركت ها و موسسات ، ارزيابي صورتهاي مالي مي باشد. در واقع هدف از تشكيل يك واحد تجاري كسب سود بيشتر مي باشد تا بتواند نيازهاي اعتبار دهندگان و سهامداران را تامين نمايد.

 با توجه به اينكه صورت هاي مالي در شركت ها و موسسه ها بيانگر وضعيت مالي و عملكرد آنها مي باشد ، اطلاعات مالي اعم از بدهي ها و دارايي هاي موسسه در آنها ثبت ميشوند كه براي بررسي عملكرد و ارزيابي وضعيت مالي شركت هاي و موسسات تجاري شناخت صورت هاي مالي و اجزاي تشكيل دهنده آنها ضروري مي باشد. براي سنجش وضعيت مالي  موسسات و ميزان سود دهي آنها و حسابرسي صورتهاي مالي ، بررسي صورت هاي مالي آنها مهمترين گام به شمار مي آيد.

صورتهاي مالي اساسي شركت ها به چهاردسته زير تقسيم مي شوند.

اجزا صورت هاي مالي

صورت هاي مالي اساسي

 • ترازنامه
 • صورت سود و زيان
 • صورت سود و زيان جامع
 • صورت جريان وجوه نقد

يادداشتهاي توضيحي همراه صورتهاي مالي

در حسابرسي صورتهاي مالي كه به اختصار به آن حسابرسي مالي مي گويند، حسابرس بصورت مستقل صورتهاي مالي را بررسي و مورد ارزيابي قرار داده و در مورد همه جنبه هاي آن بر اساس معيارهاي تعيين شده و اصول پديرفته شده حسابداري اظهار عقيده ميكند . اين اظهار نظر بايد بر اساس شواهد و مدارك كافي و معتبر باشد كه حسابرس با اين كار به صورتهاي مالي اعتبار مي بخشد.

 

حسابرسي داخلي

در حسابرسي داخلي مديران موسسات و يا سازمان ها براي بررسي كميت و كيفيت هزينه ها و عمليات مالي و ارزيابي وضعيت مالي و ميزان دارايي ها و ... ميپردازد. حسابرسي داخلي كه توسط افراد مالي و حسابداري موسسه يا شركت انجام مي شود تمامي مدارك  اسناد بايد در دسترس او قرار گيرد تا بتوانند بصورت دقيق و كامل منابع مالي را كنترل و هدايت و انحرافات را تشخيص دهد تا از به وجود آمدن مشكلات و زيانهاي ناشي از هدر رفتن منابع مالي جلوگيري كند.

تمامي انحرافات  كه سبب ضرر مالي برا موسسه است در حسابرسي داخلي شناسايي مي شود ، هم انحرافات مالي و هم انحرافات سازمان

حسابرس داخلي بايد مستقل بوده و وابسته به هيچ سازماني نباشد و با داشتن اختيار امضا و مهر ، نتايج بررسي هاي خود در تمامي بخش هاي مالي ،مديريتي ، حقوق و دستمزد و برنامه هاي آموزشي و .... را طي گزارشي به  مديران سازمان ارائه دهد.

در حسابرسي داخلي مواردي چون گردش مالي و حسابهاي بانكي ،بودجه ، هزينه ها ، جزييات حقوق و دستمزد ،خريد هاي داخلي ، تمامي فاكتورها ، تنخواه و  ورود و خروج از انبار و ... سازمان بررسي مي شود.

 

حسابرسي عملياتي

در تعريف حسابرسي عملياتي بايد گفت كه فرايند سازمان يافته و منظم براي ارزيابي كارايي و اثر بخشي عمليات سازمان  و ارائه گزارش نتايج ارزيابي مي باشد.پس از بررسي شرايط و نتايج حاصل از ارزيابي ، در حسابرسي عملياتي راهكارهاي عملي براي بهبود شرايط سازمان ارائه مي شود.

در حسابرسي عملياتي ، نارسايي هاي عملياتي و  نواحي بحراني بايد به درستي تشخيص داده شده  و  به اصل مطلب بيشتر پرداخته شود . همچنين مسائل ، تجزيه و تحليل و پيگيري شده و نتايج همه بررسي ها  گزارش داده شود و براي تصحيح عملكرد شركت راهكارهايي ارائه شود.

حسابرس عملياتي بايد بتواند براي حل تمامي مسائل بررسي شده كه ادامه روند آنها سبب ضرر مالي براي شركت ميشود با ارائه راهكارهايي مديريت را قانع كند كه اجراء راهكارهاي ارائه شده توسط  او براي  پيشرفت كار و استفاده بهينه از منابع مالي شركت لازم و ضروري است.

 

حسابرسي ويژه

حسابرسي ويژه و قضايي اصولا با در خواست شركت ها و موسسات  جهت ارزيابي و بررسي اختلاف نظرهاي مالي بين آنها صورت ميگيرد .در مواردي هم كه پرونده اي از سوي محاكم قضايي و ديگر ارگانها به حسابرس ارجاع مي شود  او به وظيفه حسابرسي ويژه و قضايي خود عمل ميكند و پس از حسابرسي و ارزيابي ، نتايج را بصورت گزارش بيطرفانه و قابل اتكا ارائه مي دهد.

 

حسابرسي رعايت

حسابرسي رعايت در اصل حسابرسي است كه بر اساس انطباق قانون و مقررات و استانداردهاي تعيين شده با صورت هاي مالي انجام مي شود. حسابرسي رعايت ميتواند به صورت مجزا انجام شود و يا همراه صورت هاي مالي باشد. در كشور ما حسابرسي رعايت جز جدا نشدني حسابرسي صورتهاي مالي است. در زير نمونه هايي از حسابرسي رعايت را نام ميبريم.

حسابرسي مميزان مالياتي در زمينه اظهارنامه مالياتي و حسابرسي ذيحسابان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور در جهت رسيدگي به بودجه شركتها و يا موسسات دولتي جز حسابرسي رعايت مي باشد.

انواع حسابرسي رعايت

حسابرسي مالياتي

حسابرسي بيمه

حسابرسي ديوان محاسبات

 

حسابرسي قانوني

رسيدگي به اسناد و دفاتر و انطباق آنها با استانداردهاي حسابرسي از جمله وظايف حسابرس است.در طي سالهاي اخير  هنگام بروز اختلافات مالي از حسابرسان قانوني دعوت به عمل مي آيد تا  صورتهاي مالي را بررسي نموده و پس از بررسي ، علت اين اختلافات مالي را بيان كنند. با حسابرسي قانوني تقلب هاي تجاري يا تقلب هاي كاركنان كشف ميشود. چنانچه در موسسه و يا شركت ، كاركنان اقدام به ارائه صورتهاي مالي نادرست نمايند و يا اقداماتي نظير جعل و دستكاري در صورتهاي مالي انجام دهند و يا اطلاعاتي را براي بدست آوردن مزاياي غير قانوني كه حق آنها نيست حذف كنند ،حسابرس قانوني وظيفه دارد اين موارد را با ارزيابي و بررسي صورتهاي مالي يافته و با شواهد و مدارك معتبر ارائه دهد.در حسابرسي قانوني ، خسارت تجاري اقتصادي نيز بررسي ميگردد.

قابل ذكر است كه در مواردي كه بين سهامداران و شركا به دليل عدم توافق در تقسيم سود و يا ديگر مسائل مالي اختلاف به وجود مي آيدكه گاهي منجر به حل آن از طريق شكايت و مراجعه به مراجع قضايي مي شود وجود حسابرس قانوني براي جلوگيري از اين قضايا و جلوگيري از اتلاف وقت الزامي است.

 

شركت حسابرسي محاسبان  براي رفع نيازهاي مالي ، حسابرسي و بالا بردن دانش و آگاهي موسسه ها ، شركت ها ، كارخانه ها و سازمان هاي مختلف در تمامي نقاط ايران با داشتن كادري مجرب مشغول به فعاليت بوده و سالهاست ارائه خدمت مينمايد. شركت حسابرسي محاسبان با داشتن سالها تجربه كاري مديران و اساتيد مجرب و آگاه به مسائل روز حسابرسي و مالي در قسمتهاي مختلف اقتصادي در داخل و خارج كشور به امر حسابداري ، حسابرسي و مالي مي پردازد.

جهت اطلاع بيشتر و بالا بردن سطح آگاهيتان  (در زمينه هاي مختلف مالي و حسابداري و حسابرسي و تهيه اظهارنامه و تنظيم قرارداد حسابرسي ، تهيه گزارش مالي ، اخذ كد اقتصادي ، معاملات فصلي ،ماليات تكليفي ، انواع حسابرسي و حسابرسي بيمه ،آشنايي با استانداردهاي حسابرسي ، مقررات بورس ، ارزيابي عملكرد ، تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام و .... ) به صفحه تماس با ما در سايت موسسه حسابرسي محاسبان مراجعه نموده و از مشاوره مالي و مالياتي رايگان ، مشاوره مالياتي آنلاين ، مشاوره مالي رايگان ، مشاوره حضوري و ... بهره مند شويد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۳۸:۴۳ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

قيمت پانل سقفي 

ساندويچ پانل سقفي پوشش و عايقي بسيار مناسب و ارزان قيمت براي سقف ساختمان ها و سازه ها مي باشد . اين محصول متشكل از دو لايه ورق ( از جنس آلومينيوم ، آلوزينك ، گالوانيزه ) و يك هسته بين دو ورق مي باشد . هسته ي بين دو ورق به عنوان عايق عمل مي كند و مي تواند از جنس پلي اورتان ، پشم سنگ ، يونوليت و ... باشد .

قيمت ساندويچ پانل سقفي به جنس ورق ، ضخامت ورق ، ضخامت فوم عايق ، جنس فوم و تراكم آن بستگي دارد . هرچه ضخامت و تراكم بالا تر باشر قيمت ساندويچ پانل نيز افزايش مي يابد ولي رنگ روي قيمت ساندويچ پانل سقفي تاثيري ندارد و مي توانيد رنگ ساندويچ پانل سقفي مورد نظر خود را به راحتي انتخاب كنيد .

ساندويچ پانل سقفي با ورق آلوزينك و فوم پلي يورتان داراي بيشترين قيمت ساندويچ پانل سقفي در بين باقي محصولات مي باشد زيرا شركت ماموت تنها وارد كننده ورق آلوزينك درجه يك كشور كره مي باشد و بقيه ي شركت ها ورق آلوزينك خود را از چين تامين مي كنند . بعد از مدتي رنگ ورق هاي چيني مي ريزد و ساندويچ پانل دچار زنگ زدگي مي شود به همين دليل قيمت ساندويچ پانل سقفي با ورق چيني به خاطر  كيفيت پايين و عمر كم ، پايين تر از ساندويچ پانل سقفي شركت ماموت مي باشد .

قيمت ساندويچ پانل سقفي از طريق شركت ماموت بنا به تعرفه هايي مشخص اعلام مي شود اما به دليل نوسانات بوجود آمده در بازار امكان ارائه ي دقيق ليست قيمت ساندويچ پانل ها در سايت وجود نداشته  و شما خريداران محترم مي توانيد از طريق تماس با كارشناسان فروش ما جهت دريافت ليست قيمت ساندويچ پانل سقفي و پيش فاكتور رسمي و معتبر شركت ماموت اقدام كنيد .

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۴:۴۱ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

پانل ديواري پشم سنگ

ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ از دو ورق فلزي كه در بين آنها يك لايه عايق هسته اي وجود دارد ساخته شده است . لايه هسته اي از جنس پشم سنگ مي باشد . پشم سنگ از تركيب الياف هاي معدني بوجود مي آيد و مواد اوليه آن سنگ بازالت است .
ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ جايگزين مناسبي براي ديوار ها و تيغه هاي آجري و سفالي مي باشد . براي ساختمان هايي كه در آنها مقومت بالا در برابر آتش احتياج است از ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ استفاده مي شود .
ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ امكان نصب آسان و سريع براي انواع مختلف سازه ها را با استفاده از پيچ مناسب فراهم مي سازد .
يكي از ويژگي هاي بارز پشم سنگ نسبت به بقيه عايق ها مقاوت بالاي آن در برابر آتش سوزي است . اين ويژگي خاص عايق پشم سنگ و نر و مادگي موجود در ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ با هم تركيبي ضد آتش را فراهم نموده اند .

مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ 

• عايق صوت ، دما ، رطوبت
• مقاوم در برابر حشرات
• داراي ضريب انتقال حرارتي بسيار پايين
• نسوز بودن
• وزن كم
• قابليت نصب افقي يا عمودي
• داراي مواد اوليه طبيعي و سازگار با محيط زيست
• عملكرد مكانيكي قوي و عملكرد صوتي فوق العاده

كاربرد ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ

از ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ در ساخت ساختمان هايي با كاربرد امنيتي ، كانكس هاي ضد گلوله ، صنايع نظامي و دفاعي ، صنايع پالايشگاهي ، نيروگاهي ، صنايع غذايي ، ساختمان ، تاسيسات ، فرودگاه ها و ... استفاده مي شود . عمده ي استفاده از اين ساندويچ پانل در بيمارستان ها و آزمايشگاه ها مي باشد زيرا پشم سنگ نيز مانند پلي يورتان محل مناسبي براي رشد قارچ ها و باكتري ها نيست .
قيمت ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ نسبت به ساير ساندويچ پانل ها بيشتر بوده و اين بدليل خواص ويژه اي است كه پشم سنگ نسبت به بقيه عايق ها دارد .
براي اطلاع از قيمت ساندويچ پانل ديواري پشم سنگ ميتوانيد با كارشناسان ما تماس گرفته و يا به صفحه ي قيمت ساندويچ پانل مراجعه نماييد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۶:۱۸ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

پانل ديواري ماموت

ساندويچ پانل ديواري ماموت داراي انواع گسترده اي است كه هركدام راهكار هاي ارزان قيمت را براي ساخت انواع سازه ها ارائه مي دهد و داراي برنامه هاي كاربردي زيادي است .

ساندويچ پانل ديواري متشكل از دو لايه ورق بوده كه در بين آنها يك لايه فوم به عنوان عايق وجود دارد . ورق هاي موجود از جنس آلوزينك و گالوانيزه هستند كه در وسط آنها عايقي از جنس فوم پلي يورتان تزريق مي شود .

با توجه به مشخصات منحصر به فرد انواع ساندويچ پانل ديواري و عايق پلي يورتان كه سفتي و استحكام ساندويچ پانل ها را تضمين مي كند مي توان از ساندويچ پانل ديواري براي ساخت انواع ساختمان ها استفاده كرد .

كاربرد ساندويچ پانل ديواري

از ساندويچ پانل ديواري براي ديوار هاي داخلي و خارجي در ساختمان هاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، ساختمان هاي كشاورزي ، انبار ها ، گاراژ ها و ... استفاده مي شود .

 

ساندويچ پانل ديواري ماموت به سه دسته تقسيم مي شوند

 • ساندويچ پانل غير قابل اشتعال يا نسوز ( B1 )
 • ساندويچ پانل كند سوز يا دير سوز ( B2 )
 • ساندويچ پانل قابل اشتعال يا معمولي ( B3 )

از ساندويچ پانل ديواري ماموت براي انواع سازه ها و ساختمان ها اعم از مسكوني ، كانكس ، ويلا و ساختمان هاي پيش ساخته ، سوله ، انبار ، انواع كمپ ها ، كارخانجات ، ورزشگاه ها و... استفاده مي شود .

ساندويچ پانل ديواري ماموت داراي ضخامت هاي مختلفي است كه اين ضخامت ها از 4 سانتي متر شروع شده و به 15 سانتي متر مي رسد .

از ساندويچ پانل ديواري ماموت با ضخامت هاي بالاي 8 سانتي متر معمولا براي سردخانه ها و يا مكان هايي كه دما در آنجا بسيار بالا يا بسيار پايين است استفاده مي شود .

مزاياي استفاده از ساندويچ پانل ديواري ماموت

ساندويچ پانل ديواري ماموت با توجه به داشتن عايق پلي يورتان به عنوان هسته داراي ويژگي هاي منحصر به فردي مي باشد . اين ويژگي ها عبارتند از :

 • سرعت بالا در نصب : ساندويچ پانل ديواري ماموت نسبت به ساير مصالح ساختماني ارزان تر بوده و نصب به سرعت نصب مي شود
 • عايق : ساندويچ پانل ديواري ماموت عايق حرارت ، رطوبت ، دما و صدا
 • قابليت اطمينان : انتقال بارهاي خارجي ( فشار ، مكش ، باد ) بر روي ساختار
 • وزن سبك
 • جسبندگي فوم به ورق
 • عمر بالا و مقرون به صرفه بودن
 • مقاومت شيميايي
 • مقاوم در برابر آتش
 • ساندويچ پانل ديواري داراي محبوبيت ويژه اي در بين مردم است زيرا اين ساندويچ پانل به دليل ارزان بودن و نصب آسان و سريع بهترين راه حل براي ساخت ديوار ها از جمله پارتيشن بندي هاي مختلف در انواع ساختمان ها مي باشد .

 

تمامي محصولات شركت ماموت اعم از ساندويچ پانل ديواري ماموت ، ساندويچ پانل سقفي ، ساندويچ پانل كلين روم و ساندويچ پانل هاي سردخانه اي داراي كيفيت بالا بوده و مجتمع صنعتي ماموت سعي بر اين دارد كه ساندويچ پانل ها را در كم ترين زمان در اختيار شما خريداران محترم قرار دهد .

براي اطلاع از قيمت ساندويچ پانل ديواري ماموت با كارشناسان ما تماس بگيريد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۷:۱۴ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

 

اجرا و نصب ساندويچ پانل آسان و راحت است ولي اگر بخواهيم شناسه ها و ويژگي هاي فني و راه كارهاي آن را در نظر بگيريم كاري سخت و پيچيده به نظر خواهد آمد و از طرفي به ساختار و انسجام مواد به كار رفته در ساندويچ پانل بستگي دارد.

نصب سريع و آسان ساندويچ پانل سقفي و ساندويچ پانل ديواري كه براي فضاهاي تجاري ، صنعتي ، كشاورزي و انواع سالن ها و نصب ساندويچ پانل پيش ساخته به منظور حفاظت از سطوح بزرگ و يكنواخت بهترين گزينش و يك راه اقتصادي است.

اما در اين حين براي نصب ساندويچ پانل ها بايد به يك سري نكات مهم توجه ويژه كرد:

 • براي آب بندي كردن پروژه دقت به متد قرارگيري نري و مادگي ساندويچ پانل ديواري حائز اهميت است.
 • براي درزبندي و آب بندي مناسب ساندويچ پانل ها استفاده از چسب سيليكون توصيه ميشود.
 • با توجه به رعايت فاصله مجاز بين ساندويچ پانل ها تكيه گاه مناسب براي سفت كردن پيچ ها ضروري است.
 • به فاصله بين ستون ها ، عرض و ارتفاع پانل ها و محل قرار گيري پانل ها و ميزان وزش باد در منطقه بايد توجه شود.
 • از پيچ هاي واشر داري كه مخصوص نصب ساندويچ پانل هاي ديواري و ساندويچ پانل هاي سقفي است استفاده شود.
 • بحث ديگري كه در زيبايي و آبندي مناسب سازه ها مطرح است به كار گيري فلاشينگ ها و آبروها براي نصب ساندويچ پانل هاي سقفي در جايگاه مناسب خود است.

از ديگر نكاتي كه بايد به آن توجه داشت:

 • روش كار نصاب ساندويچ پانل با نصاب ورق هاي ساندويچ پانل شبيه به هم است ،اما نصاب يك ورق شايد نتواند به درستي از پس نصب ساندويچ پانل بر آيد.

از آنجايي كه نصاب هاي ساندويچ پانل بايد از مهارت و دانش بالايي در اين زمينه برخوردار باشند

شركت ماموت آموزش هاي لازم را در اختيار نصابان ساندويچ پانل ديواري و ساندويچ پانل سقفي قرار ميدهد

تا آن ها بتوانند به آساني و با دقت بالا اقدام به نصب ساندويچ پنل ها كنند

و يك سطح صاف و تميز را در اختيار كارفرمايان قرار دهند.

شركت ماموت ميتواند در صورت نياز ، نصابان ماهر و با سابقه ساندويچ پانل ها را به مشتريان خود معرفي كند

در همين راستا مي توانيد به صفحه ليست نصابان معتبر ساندويچ پانل مراجعه فرمائيد.

در صورتي كه به جنبه ها و نكات ايمني و فني در نصب ساندويچ پانل توجه و دقت لازم نشود ،

ميتواند ضرر و زيان هاي غير قابل جبراني را نيز شامل شود.

ابزار جهت نصب و اجرا ساندويچ پانل

به شرح زير مي باشد:

 • ريسمان كار
 • ابزار لوله كشي آب
 • ماژيك :جهت ترسيم
 • سشوار صنعتي: سشوار صنعتي
 • متر: متر براي اندازه گيري وسايز بندي به كار ميرود
 • اره پانل بُر : براي بريدن پانل ها از اره استفاده مي شود.
 • فوم پلي يورتان :براي چسباندن تاسيسات پانل قابل استفاده است .
 • ابزار سيم كشي برق: كه براي سيم كشي برق از آن استفاده مي شود.
 • قيچي برش مفتول :كه براي برش زدن مفتول ها از آن استفاده مي شود.
 • گره زن دستي: ابزاري است كه براي گره زدن مفتول ها از آن استفاده مي شود.
 •  در حقيقت هيتره با ساختار گرمايشي بسيار عالي و قابل تنظيم براي ذوب كردن عايق پانل براي انجام كارهاي تاسيساتي به كار مي رود
 • دستگاه گره زني : براي گره زدن شبكه هاي مش پانل ها به كار مي رود وداراي بالاترين راندمان در پيشرفت كار ومونتاژ سيستم است.

با در اختيارداشتن اين ابزار مي توان يك پروژه كامل را اجرا كرد. آب بندي پانل در محل اتصال به هم بسيار مهم است.نحوه اتصال اين ناوادانيها به شاسي فولادي با پرچ كردن فواصل و جازني ساندويچ پانل ها بسيار مهم است.پيچ بوكسي جهت نصب ساندويچ پانل مهم است و ماستيك وچسب سيليكون براي آب بندي ساندويچ پانل لازم است . با تكميل بودن ابزار نصب ساندويچ پانل به نصب واجرا سرعت بخشيده و مراحل اجرا به فوريت انجام مي شودو همين عامل باعث رشد مجري وسرعت بالاي اجرا مي شود.كه با مرور زمان موفقيت را به همراه دارد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: نصب ساندويچ پانل،
موضوع:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۳۹:۲۱ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

اتاق تميز يا كلين روم به مكان هايي گفته ميشود كه بايد حداقل امكان ورود و خروج هوا وجود داشته باشد و جريان آلاينده هايي ماننده گرو غبار ، ميكروبهاي معلق در فضا ،بخار مايعات و ... به آن وارد نشود

هيچ جريان خارجي نبايد وارد شود حتي افرادي كه به اين مكان ها ورود و خورج ميكنند ابتدا بايد دوش هوا گرفته و لباس مخصوص داشته باشند به همين جهت بايد از سقف و ديواره هاي مخصوص استفاده كرد كه امكان ورود و خروج هوا به كمترين مقدار ممكن برسد

اين ساندويچ پانل ها معمولا صاف هستند( دورو صاف يا يكرو صاف يكرو شياردار) تا امكان جايگيري گرو و غبار و باكتري در ان از بين برود ; از ديگر ويژگي هاي اين ساندويچ پانل ها اين است كه مقاومت بسيار بالايي در برابر خوردگي ، پوسيدگي ، و ميكروب ها و باكتري ها دارند.

ساندويچ پانل هاي دورو صاف آلوزينك معمولا با ضخامت هاي 0.6 و 0.7 ميليمتر قابل توليد مي باشد.عايق به كار رفته نيز مي تواند پلي اورتان يا پلي استايرن باشد كه امروزه پلي اورتان بدليل خواص عايق بودن و مقاومت بالا بشتر استفاده مي شود.ساندويچ پانل هاي دوطرف صاف ماموت با عرض ثابت 1.045 متر مربع و طول دلخواه عرضه مي گردد.

نوع خاصي از ساندويچ پانل هاي دوروصاف مدل ضدحريق مي باشد كه دو دو كلاس b1و b2 توليد مي گردد. گريد b1 يا PIR PIR در زمان آتش سوزي قطره هاي آتش زا و ذرات شعله ور را ايجاد نمي كند و سبب گسترش آتش نمي شود.

كاربرد هاي ساندويچ پانل اتاق تميز:

از جمله كاربرد هاي اين پانل در كارگاه هاي توليدي مواد غذايي ، توليد دارو ، ازمايشگاه ها ، تجهيزات بيمارستاني مثل اتاق عمل و جراحي و ... است

ضخامت اين پانل ها بسته به كاربرد آن از 4 تا 15 سانتي متر است

جهت دريافت قيمت ساندويچ پانل اتاق تميز كليك كنيد

sandwich-panelmammut.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ساندويچ پانل اتاق تميز،
موضوع:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۲۹:۳۲ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

روش هاي تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام

حسابرسي هاي مستقل بسياري به صورت اختياري جهت تعيين وضعيت مالي شركت در هنگام ورود و خروج شركا و يا ارائه صورت هاي مالي مورد قبول صورت مي گيرد كه اين حسابرسي تحت مقررات هيچ يك از قوانين نيست. اين حسابرسي ها اگرچه در قانون و مقررات نيست وليكن طبق اصول پذيرفته شده و استانداردهاي مورد قبول حسابرسي مي باشدو اگر اين وظيفه به اشخاص داراي صلاحيت ومجرب سپرده شود مطمئنا حسابرسي را طبق مقررات حرفه اي و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي انجام ميدهند.

استفاده از تجارب كشورهايي كه در اين زمينه فعاليت و عملكردي بهينه داشتند  و نحوه ي استفاده از روش هاي آنها كمك زيادي به دست اندركاران مي كند.روش ها و تكنيك هايي كه براي ارزشيابي سهام وجود دارد فقط به عنوان يك چارچوب نظري استفاده مي شود و نشان دهنده ارزش واقعي شركت نمي باشد. استفاده از روشهاي علمي و كاربردي و عواملي كه در تعيين ارزش يك شركت موثرند، بسيار بااهميت بوده و شناخت اين روش ها در اجراي صحيح و بهينه ي اين فرايند سهم بسزايي دارند.

به عنوان مثال روش ارزيابي شركت هايي كه سرمايه گذاري ارزي بالايي دارند و داراي تكنولوژي پيشرفته اي هستند با ساير شركت ها مشابه نيست.اين امر همه شركت هاي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس را دربرمي گيرد و مختص سازمان هاي پذيرفته شده در بورس نيست. طي چند سال اخير اين موضوع ، بدليل شتاب در جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين واگذاري شركت هاي تحت پوشش دولت، از اهميت خاصي برخوردار است.

مهمترين روشهاي تعيين ارزش شركت ها و ارزشيابي سهام آنها چيست

 ارزش دفتري سهام

در اين روش براي بدست اوردن ارزش دفتري هرسهم، دارايي هاي شركت را پس از كسر بدهي ها كه جواب حاصل همان حقوق صاحبان سهام است در نظر گرفته ، به تعداد سهام عادي منتشر شده تقسيم مي كنيم.اين روش ملاك مطمئني براي تعيين ارزش سهام نيست و متاثر از روشهاي حسابداري است.

 ارزش سهام بر مبناي قيمت جايگزيني دارايي ها پس از كسر بدهي ها

از آنجا كه ارزش دفتري ، ملاك مطمئني براي ارزشيابي سهام نيست،براي رفع نقص و كاستي روش ارزش دفتري ،ميتوان از اين روش استفاده كرد. به اين صورت كه ارزش روز دارايي هاي ثابت مانند اموال ، ماشين آلات و تجهيزات شركت و دارايي هاي نامشهود از جمله سرقفلي ،امتيازات آب و برق و ... كه به دليل گذشت زمان و تورم ارزش آن ها تغيير يافته ، ارزيابي مي كنيم.اين ارزيابي ميتواند توسط شاخص هاي اقتصادي بانك مركزي يا كارشناسان انجام شود.

از طرفي بايد برخي دارايي هاي جاري مانند بدهكاران كه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول براي آنها كافي نيست و همچنين ذخاير مالياتي ،مورد ارزيابي قرار گيرند.پس از جايگزيني اين مقادير در ترازنامه و بعد از كسر بدهي ها از دارايي هاي شركت ،مقدار حقوق صاحبان سهام مشخص ميشود كه جواب حاصل را بر تعداد سهام عادي تقسيم نموده و ارزش هر سهم را بدست مي آوريم. اين روش اگرچه كاملتر از روش ارزش دفتري است اما بي نقص هم نيست.يكي از اين نقايص اين است كه به بازدهي و سودآوري شركت توجه چنداني نميشود و ممكن است ارزش سهام آنها مقدار بالايي را نشان دهد در صورتي كه بازدهي چنداني نصيب سهامدار نمي شود و يا بالعكس اين قضيه هم ممكن است اتفاق بيفتد.

 ارزش سهام با فرض تداوم فعاليت

در اين روش ارزش سهام بافرض اينكه فعاليت شركت و سودآوري آن ادامه دارد محاسبه ميگردد. در اين حالت سودآوري ساليان آتي نيز بر قيمت سهام موثر است.

ارزش سهام با فرض انحلال

در اين روش فرض براين است كه شركت رو به انحلال است و دارايي هاي شركت بايستي فروخته شده و سهم بستانكاران نيز پرداخت شود آنگاه مبلغ باقيمانده بين سهامداران تقسيم شود.اين روش چندان مورد استفاده قرار نميگيرد بدليل اينكه تنها زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه شركت رو به انحلال باشد.ارزش سهام با فرض انحلال ، معياري حداقل براي ارزش سهام در نظر ميگيرد و ارزش سهام از آن كمتر نخواهد شد.

 ارزش ذاتي سهام

معيار تصميم گيري سرمايه گذاران ارزش ذاتي سهام است كه به آن ارزش واقعي و يا ارزش تئوريك نيز گفته ميشود . در اين روش ارزش سهام از طريق تعيين عايدات و جريانات نقدي آتي متعلق به هر سهم مانند سود ساليان آتي تعيين ميشود.اين كار توسط نرخ بازده مورد انتظار سهامدار انجام ميشود.

ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و كسري ذخاير مالياتي هر سهم

در اين روش كه جنبه كاربردي دارد ابتدا مجموع ارزش فعلي هر سهم با يك نرخي معين و سود انباشته متعلق به هر سهم را در نظر گرفته و ميزان كسري ذخاير مالياتي در صورت وجود از آن كسر ميگردد و جواب حاصل ارزش هرسهم را نشان ميدهد.

ارزش سهام با استفاده از ضريب

دراين روش ضريب صنعت يك شركت مورد توجه قرار ميگيرد ، به اين صورت كه نسبت قيمت به درآمد صنعتي كه آن شركت دارد بدست آمده و جواب حاصل در سود هر سهم ضرب ميشود و حاصل آن ارزش سهام است.اين روش كاربرد چنداني نداشته و بيشتر جنبه نظري دارد.

 ارزش سهام بااستفاده از روش سرمايه تعديل شده با نرخ ارز

مقدار سرمايه گذاري ارزي در يك شركت نقش مهمي در تعيين ارزش آن دارد بخصوص زماني كه نرخ ارز رشد بيشتري دارد. در واقع در اين روش لازم است كه ميزان سرمايه گذاري ارزي و ارزش روز آن مشخص شود.

 ارزش سهام با استفاده از روش سرمايه تعديل شده با نرخ تورم

در تعيين ارزش دارايي ها بايد به اين نكته توجه كنيم كه نرخ تورم فاصله بين قيمت تمام شده و ارزش روز را زياد ميكند و تاثير زيادي بر ارزش دارايي هاي يك شركت دارد. در واقع تورم ارزش دارايي هاي يك شركت را بالابرده و باعث رشد سرمايه اوليه ي شركت مي شود و مقدار واقعي خود را نشان مي دهد . در اين روش سرمايه تعديل شده بانرخ تورم از مقاطع زماني مربوط به تاسيس شركت و تغييرات سرمايه آن تازمان تعيين ارزش شركت ،ميانگين نرخ تورم و جمع نمودن اين مقادير و همچنين اضافه كردن سود و زيان اندوخته هاي شركت در زمان ارزشيابي آن به اين مقادير، ارزش روز سرمايه به دست مي آيد.

 

در نهايت بايد گفت كه هريك از اين روشها به تنهايي كامل نبوده و نشان دهنده ارزش سهام نمي باشد. بهترين راه اين است كه از چند روش به طور همزمان براي ارزشيابي سهام استفاده كرد .
نكته : البته در استفاده از روشهاي تعيين ارزش سهام بايد به اين نكته توجه كرد كه هرعاملي كه بيشترين تاثير را بر ارزش سهام دارد درنظر بگيريم.
نكته : مواردي ديگري وجود دارد كه بر تعيين ارزش سهام موثر است ازجمله شايعات و تاثير آن برمسائل رواني جامعه.بديهي است اگر جامعه و خريداران و سرمايه گذاران بازار بورس انتظار گرانتر شدن و يا ارزانتر شدن سهام را داشته باشند،اين موضوع بر قيمت سهام تاثير ميگذارد.چنانچه سرمايه گذاران انتظار گرانتر شدن در بازار سهام را داشته باشند،دارايي هاي خود را تبديل به سهام مي كنندو اين عمل باعث فشار تقاضا در بازار سهام شده و موجب گرانتر شدن سهام در زمان جاري ميشود. برعكس اين موضوع هم صادق است.

براي اطلاعات بيشتر در اين مبحث به سايت شركت حسابرسي محاسبان مراجعه نماييد و درهرشرايط و موقعيتي كه قرار داريد موسسه حسابرسي و حسابداري محاسبان با داشتن كادري مجرب و اگاه به مسائل روز حسابداري و حسابرسي ، براي  شما موفقيت و پيشرفت به ارمغان مي آورد و با ارائه خدماتي از قبيل : مشاوره مالي و مالياتي رايگان ، تهيه و تنظيم اظهارنامه ، اصلاح و تعديل حساب ها ،تهيه گزارش حسابرسي ، تنظيم قرارداد حسابرسي ، تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام ، حسابرسي داخلي ، تهيه تراز آزمايشي و با آگاه سازي در زمينه هايي از جمله كاربرد گزارش حسابرسي و معافيت هاي مالياتي و... شماعزيزان را راهنمايي مينمايد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۶:۵۳ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

شركت آميكو را كه با خودروهاي تجاري و باري آن حتما مي شناسيد. آميكو از محصول جديد خود پيكاپ تك كابين آراز رونمايي كرد كه جديدترين محصول شركت خودروسازي آميكو مي باشد.اين خودرو وانت مجهزبه موتور ۴سيلندر ميتسوبيشي مي باشد كه توسط ارس خودرو ديزل به فروش مي رسد. پيكاپ تك كابين آراز با كدm124 نامگذاري شده اند كه داراي امكانات فني يكسان با وانت پيكاپ آميكو دو كابين مي باشند. آميكو خودروسازي بسيار نام آشنا در ناوگان حمل و نقل ايران مي باشد كه جزو يكي از مهمترين خودروسازان موجود در ايران مي باشد كه با كاميون باري خود بسيار شناخته شده است.شركت آميكو به دليل مقرون به صرفه بودن محصولات توليدي خود در رده پرفروش ترين شركت هاي صنعتي قرار گرفته است.

موتور وانت پيكاپ آميكو تك كابين آراز با قدرت ۱۴۳ اسب بخار و استاندارد آلايندگي يورو۵ مي باشد كه ميتوان گفت بي شك جزو يكي از محصولات پرقدرت شركت آميكو در سال هاي آتي خواهد بود.رونمايي از پيكاپ آراز تك كابين ۱۲۴mL توسط مدير عامل اين شركت انجام شدو ايشان خاطر نشان كردند كه آينده اي روشن پيش روي بازار خودرويي كشورمان خواهد بود و شركت آميكو همواره تمام تلاش خود را در اين زمينه خواهد كرد كه جايگاه خودروهاي داخلي در ايران محكم و رشد روز افزون خود را ادامه دهد.

براي اطلاع از شرايط فروش اقساطي پيكاپ آميكو بر روي لينك نمايندگي آميكو كليك كنيد.

مشخصات فني وانت پيكاپ آراز :


پوشش اتاق بار:هاردپي يو
موتور: ميتسوبيشي
حجم موتور:۲۳۷۸ سي سي
قدرت موتور:۱۴۳ اسب بخار
تعدا سيلندر:۴ عدد
تعداد سوپاپ :
۱۶ عدد
نوع سوخت : دوگانه سوز بنزين / گاز طبيعي فشرده
مصرف سوخت :۱۰ ليتر در صد كيلومتر
استاندارد آلايندگي يورو ۵
تجهيزات و امكانات پيكاپ تك كابين آراز ۱۲۴ml:
فرمان قابل تنظيم
اعلام محل پارك خودرو
خروجي ۱۲ ولت مجزا
جك اتوماتيك بالابر كاپوت
پشتت سري هاي قابل تنظيم
جيب و جاليواني درب ها
جاي عينك سقفي
چراغ هاي دي لايت
كنترل صوتي روي فرمان
شيشه هاي برقي
قفل مركزي
درب هاي تقويت شده
ركاب بيروني
فرمان تمام هيدروليك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پيكاپ تك كابين آراز،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۳:۰۷ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]

شرايط فروش اقساطي رنو

شرايط كاميون رنو اقساطي با كمترين پيش پرداخت و 70% تسهيلات بانكي با نرخ مصوب بانك مركزي برخوردار است كه بابت استفاده از تسهيلات بايد ضامن معتبر (كارمند:ارائه فيش حقوقي و گواهي اشتغال بكار يا كاسب با ارائه جواز كسب )معرفي شود.

بابت اقساط كاميون رنو دفترچه قسط بانك ملت تعلق ميگيرد.

تحويل خودرو رنو از كارخانه بصورت تحويل فوري ميباشد. فروش اقساطي كاميون رنو با كمترين پيش پرداخت و در اقساط طولاني مدت انجام ميگيرد.

 

ليست مدارك مورد نياز جهت خريد اقساطي كاميون رنو

1- كپي كارت ملي و شناسنامه تمام صفحات (ضامن و متقاضي)
2- كپي اجاره نامه يا سند يا قولنامه محل سكونت (ضامن و متقاضي)
3- اصل فيش آب يا برق منزل (ضامن و متقاضي)
4- پرينت حساب (ضامن و متقاضي)
5- گواهي صحت امضا خطاب به شركت مورد نظر (ضامن و متقاضي)
6- ضامن در صورت كارمند بودن: گواهي اشتغال به كار + فيش حقوقي
7- ضامن در صورت كاسب بودن: كپي جواز كسب + كپي سند يا اجاره نامه محل كسب

 

جهت اطلاع از قيمت كاميون و كشنده رنو بر روي لينك نمايندگي آريا ديزل كليك كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كاميون رنو،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۰۳:۳۰ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 36
دیروز : 24
افراد آنلاین : 1
همه : 11126
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب